U heeft een projectmanager gevonden die ervaring heeft met verschillende onderdelen van projectmanagement:

 • UAV-GC contracten binnen Design en Construct contracten, ervaring opgedaan in FttH. De volgende belangrijke documenten maken hier deel vanuit:
  • Vergunningen
  • Planningen
  • Acceptatieplan
  • Toetsingsplan
  • Overzicht nevenaanneming
  • Projectmanagementplan *
 • ProjectMatigWerken (PMW), een manier van projectbeheersing aan de hand van 5 beheersaspecten (GOKIT), kennis van Prince2.
 • Borging van werkwijzes in de projectorganisatie.

* Projectmanagementplan

Het projectmanagementplan bevat minimaal een aantal beschrijvingen. Dit zijn:

 1. Projectmanagement, hierin wordt beschreven met welke deelprocessen het projectdoel behaald wordt.
 2. Omgevingsmanagement, is een omschrijving van de procesbeheersing die noodzakelijk is om het werk uit te voeren, inclusief de onderkende risico’s.
 3. Technisch proces, een omschrijving van hoe het werk uitgevoerd wordt en dat aan de gestelde eisen in het hele proces wordt voldaan.
 4. Inkoopmanagement, een omschrijving van hoe gebruik gemaakt wordt van andere partijen.
 5. Projectbeheersing, een beschrijving van het risicomanagement en organisatiemanagement.
 6. Kwaliteitsborging, een beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij ook de PDCA-cirkel toegepast wordt.
 7. V&G-management, een beschrijving op hoofdlijnen van veilig werken in de omgeving, vanuit de ontwerpfase en in de uitvoeringsfase.