Netwerken bestaan er in vele soorten en er worden verschillende definities gehanteerd. Daarom eerst een definitie en wat wij daarin kunnen betekenen. Vaak wordt er niet over nagedacht, totdat het niet meer werkt.

Wat verstaan wij onder netwerken?

Een netwerk is systeem voor communicatie tussen twee of meer apparaten. Deze apparaten kunnen telefoons, computers, televisietoestellen en dergelijke zijn. De verbindingen kunnen via kabels of door de lucht tot stand gebracht worden.

De kabels kunnen gemaakt zijn van glas (Single Mode, Multi Mode) of van koper (Coax, Twisted Pair).

Verbindingen door de lucht kunnen door middel van radiogolven of satellietsignalen tot stand gebracht worden.

Veel voorkomende problemen en mogelijke oorzaken.

In een netwerk kan verminking van de informatie plaatsvinden, waardoor de informatie (bij IP) opnieuw verzonden moet worden. Hierdoor wordt een netwerk traag of lijkt een computer niets meer te doen.

Verminking kan plaatsvinden door slechte verbindingen, of onderlinge beïnvloeding van de signalen.